Museum

Språk Språk

Utställning: ”Menniska känn dig sjelf”

”Menniska känn dig sjelf” - Pedagogiken bakom en frenologisk samling

Hjärnan är medvetandets säte, och genom att studera människors huvudform kan man dra slutsatser om deras själsegenskaper. Så lät frenologins lockande löfte, och under en period på omkring trettio år i början av 1800-talet fängslade läran både vetenskapens och allmänhetens intresse.

Den mest kända företrädaren för frenologin i Sverige var Gustaf Magnus Schwartz. I Schwartz privata museum fanns 770 skallar i gips, monterade på socklar av päronträ. I samlingen kunde man se såväl statsmän och kulturpersonligheter som avrättade brottslingar. Efter Schwartz död förvärvades skallarna av storsamlaren Christian Hammer, som inrättade ett eget frenologiskt museum ute på Furusund. Museet öppnade dock aldrig för allmänheten och skallarna glömdes så småningom bort. Ett dussin räddades och förvaras numera i Polismuseets magasin. Mindre känt är att även Norrtäljes storsamlare Torsten Nordström lyckades komma över ett antal av de schwartzska skallarna.

I den här utställningen visas de sista resterna av Gustaf Magnus Schwartz frenologiska museum. Utställningen försöker svara på frågor som: Vad var frenologin? Vilka avtryck lämnade den? Och vad var egentligen syftet med ett frenologiskt museum? Alla föremål är inlånade från Torsten Nordströms museum i Norrtälje.

Utställningen visas 19/2 till 3/6.

Utställning: Menniska känn dig sjelf