Museum

Språk Språk

Mitt i bland: Ung kultur utmanar den urbana normen

Välkommen till en utställning som genom konst utmanar och belyser den urbana normen och vidgar bilden av vad landsbygd är och kan vara.

Med olika konstnärliga uttryck undersöker åtta utvalda konstnärer och övriga involverade i projektet, tillsammans, relationen mellan olika platser och hur de laddas med olika betydelse och makt. Vad är centrum och vad är utkant? Varifrån riktas blicken och vad hamnar i periferin av synfältet? Har platsen betydelse för vilka vi kan vara och hur vi formas? Utställningen tar sig an, utmanar och belyser den urbana normen. Syftet är att väcka tankar och samtal kring frågan på de platser som utställningen besöker. Vad ser du?

Medverkande konstnärer:

Karolina Bång & Karin Casimir Lindholm 
Sanna Bodén
Mirja Palo
Annie Wahlén
Morteza Golestani
Samantha Ohlanders
Lo Lindström

Utställningen har producerats av föreningen Unga på landsbygden, läs mer om föreningen här.
Utställningen visas från 26/10 till 3/12.

Mitt i bland.