Konsthall

Språk

Filippa Barkman

Vi har den stora glädjen att få presentera konstnären Filippa Barkman med en separatutställning i Norrtälje konsthall. I utställningen visas ett antal noggrant tecknade fotorealistiska stora teckningar, oftast kol på papper, skulpturer och tidiga teckningar i både krita och grafitpenna från 2007 och fram till 2019. De tidiga verken är som en karta till en förståelse om var Filippa Barkman befinner sig idag i sitt konstnärskap. I en av de senaste teckningarna är den egna kroppen frammodellerad i en klassisk Pietá, en kvinna som med nedböjt huvud tröstar och omfamnar barnet och mellan dem har det lilla syskonet klämt sig emellan.

Filippa har länge utforskat och tänjt på gränserna om det ambivalenta i människan och om existensens förutsättningar utifrån natur, arv och kultur.

Filippa Barkman född 1983, bor och arbetar i Stockholm. Har studerat på Konsthögskolan i Bergen 2004-2005 och Kungliga konsthögskolan i Stockholm 2005-2009 och 2012-2013. Hon har bl.a. erhållit Tegnerförbundets resestipendium 2016 och Svenska Bildkonstnärsfondens stipendium ett flertal tillfällen. Representerad på galleri Stene Project i Stockholm och deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och utomlands.

För mer information och pressbilder vänligen kontakta Helén Hedensjö konstnärlig ledare, Norrtälje konsthall. 0176-716 75, helen.hedensjo@norrtalje.se


Välkommen till vernissage den 25/5 kl 12-16, utställningen invigs av Helén Hedensjö,
konstnärlig ledare, Norrtälje konsthall kl 15.00 och i samband med invigningen ges en presentation av utställningen tillsammans med konstnären.

 

Filippa Barkman