Konsthall

Språk

Johan Frid

Vi har den stora glädjen att få presentera konstnären Johan Frid och utställningen Öppet diorama. Johan har byggt upp ett öppet diorama i glasutrymmet i entrén till konsthallen, dioramat har sprängts upp ur sin låd-form och du kan gå in och bli en del av konstverket.

I ett diorama finns en målad fond i förgrunden och olika figurer i ett rum som kan gestalta en natur, en historia eller en händelse vilket ger en helhetsbild av olika perspektiv. Diorama anordnas oftast i biologiska grupper på museer.

I Johan Frids gestaltning finns också en fond, djur och natur men med ett annat innehåll. Dioramat börjar utanför konsthallens fönster, placeringarna och den varierande storleken av skulpturerna är något annat än en verklig natur och för oss in i fantasin samtidigt som vi rör oss mellan fantasi och verklighet i rummet.

Förutom att Johan vill uppmärksamma denna glidning mellan fantasi och verklighet så finns en önskan att göra konst för barn. Inom litteraturen, teatern, musiken finns konsten som en uttalad genre men inom konsten saknas detta.

För att närma sig konst för barn så utgick Johan från två egna starka konstupplevelser från barndomen, varav ett var ett diorama i Malmö museum och ett var en illustration av Hans Arnold. Det gemensamma för dessa är att man kliver in en magisk värld, att naturen får stå som en fond för äventyr, berättelser och magi vilket också är väl beprövat inom ungdomslitteraturen.

I utställningen finns även två tystnader, två tomrum, dels en stor tom sockel, där barnen kan gå upp och agera, göra gestalter och en semitransparent vägg där man kan göra skuggbilder.

Johan Frid född 1971 i Malmö, bor och arbetar på Rådmansö, Norrtälje. Utbildad på Umeå konsthögskola 1992-1997. Fått ett flertal stipendier varav ett tvåårigt arbetsstipendium och haft ett flertal separat och grupp utställningar.
Givit ut flera böcker inom konst och pedagogik. johanfrid.se


För mer information och pressbilder vänligen kontakta Helén Hedensjö, konstnärlig ledare, Norrtälje konsthall. helen.hedensjo@norrtalje.se, 0176-716 75

Utställningen pågår: 29/5-4/11 2019

Plats: Norrtälje konsthall

Johan Frid