Museum

Språk

Här-är-du

Årets utställningar på Norrtälje museum

Nordströms museum - ett personmuseum om en färghandlares samling och liv

Torsten Nordström var en samlare. Man kan säga att han förvandlade sitt liv och hem till en utställning – eller kanske rättare sagt teater. Genom den mångskiftande samlingen på Nordströms museum kan besökaren se hans liv genom föremålen. Den är på samma gång mycket privat och offentlig, den växlar mellan personliga ägodelar och utställda objekt.

När delar av den stora samlingen visas på Norrtälje konsthall kommer föremålen att ses från nya perspektiv – vissa föremål har inte ens visats för allmänheten tidigare. Utställningen ställer frågor om Norrtälje under det tidiga 1900-talet, om tidens sociala liv och dess föreställningar om maskuliniteter. Den talar om samlandets praktik, om betydelsen av representation, men framför allt om en färghandlare med ett stort intresse för föremålens värden.

Utställningen visas 16/6 – 13/1 2019.

Läs mer om utställningen här.

Museum Kasper

Djur, barn och kvinnor äro lyckliga, men inte vi människor!: en sekelskiftesskildring genom Museum Kasper

Museum Kasper kommer att visas utifrån olika perspektiv om vad man skämtade om kring sekelskiftet 1900. Vad och vem skrattades det åt och vem hade rätten att skratta?

Genom utställningen skildras en tidsperiod sedd genom det ofta negligerade uttrycket skämtbild. Bildernas karaktärer: den ärbara kvinnan, den prostituerade, lösdrivare, sprätten, soldaten och så vidare, spelar mot sin tids verkliga motsvarighet, men i en förskjuten verklighet där den tänkta målgruppens behov skulle tillgodoses. Skämtbilden är en konstruktion av en värld som spelar mot sin samtid. Det verkliga samhället, dess nöjen, hemligheter och farligheter utgör scenariot som bilderna behandlar.

Utställningen visas 16/6 - 13/1 2019.

Läs mer om utställningen här.

 

”Menniska känn dig sjelf” - Pedagogiken bakom en frenologisk samling

Hjärnan är medvetandets säte, och genom att studera människors huvudform kan man dra slutsatser om deras själsegenskaper. Så lät frenologins lockande löfte, och under en period på omkring trettio år i början av 1800-talet fängslade läran både vetenskapens och allmänhetens intresse.

Den mest kända företrädaren för frenologin i Sverige var Gustaf Magnus Schwartz. I Schwartz privata museum fanns 770 skallar i gips, monterade på socklar av päronträ. I samlingen kunde man se såväl statsmän och kulturpersonligheter som avrättade brottslingar. Efter Schwartz död förvärvades skallarna av storsamlaren Christian Hammer, som inrättade ett eget frenologiskt museum ute på Furusund. Museet öppnade dock aldrig för allmänheten och skallarna glömdes så småningom bort. Ett dussin räddades och förvaras numera i Polismuseets magasin. Mindre känt är att även Norrtäljes storsamlare Torsten Nordström lyckades komma över ett antal av de schwartzska skallarna.

I den här utställningen visas de sista resterna av Gustaf Magnus Schwartz frenologiska museum. Utställningen försöker svara på frågor som: Vad var frenologin? Vilka avtryck lämnade den? Och vad var egentligen syftet med ett frenologiskt museum? Alla föremål är inlånade från Torsten Nordströms museum i Norrtälje.

Utställningen visas 19/2 till 3/6.

Läs mer om utställningen här.

 

Skärgården i brand! Rysshärjningarna 1719

”Ryssen kommer!” Det är en fras de flesta svenskar har hört, idag kanske mest skämtsamt. Men var kommer den ifrån? Varför just ryssen och inte till exempel dansken, som i hundratals år var Sveriges ärkefiende? En anledning är de så kallade rysshärjningarna, den terroraktion som skulle få Sverige på knä under Stora nordiska kriget.

År 2019 är det 300 år sedan ryssarna med eld och vapenkraft spred skräck längs Sveriges östkust. Dessa härjningar är än idag högst levande i det kollektiva medvetandet och har lämnat många spår efter sig i skärgården i form av muntliga berättelser och platsnamn.

Skärgården i brand är producerad av Norrtälje museum och Museet HAMN för att uppmärksamma 300-årsminnet av rysshärjningarna.

Utställningen visas 21/3 – 22/4 2018.

Läs mer om utställningen här.

 

 

Veckans öppettider