Museum

Språk

Här-är-du

Välkommen till Norrtälje museum!

Norrtälje museum - möt Norrtälje kommuns kulturarv i nutid, dåtid och framtid.

Norrtälje museum är ett kommunalt museum, verksamheten har Roslagen som utgångspunkt men självklart med utblickar mot omvärlden. Berättartraditionen och kulturlivet är mycket aktivt i kommunen och de ideella kulturföreningarna är många. I vår kommun finns många lokala museer och flest aktiva hembygdsföreningar i Stockholms län. Norrtälje museum strävar därför mot att vara ett stöd och ett nav för dessa och att tillsammans med dem synliggöra hela kommunens arv.

Museet är nytt, ligger i samma hus som konsthallen och har i nuläget inga egna föremålssamlingar. Det öppnar möjligheter till ny och gränsöverskridande verksamhet mellan dessa två verksamheter. Med avstamp i kulturarv, historia, föremål och samtid  vill verksamheten tidvis försöka lösa upp gränsen mellan konsthall och museum. Då kan konsten, kulturarvet och samtiden spegla varandra och skapa andra, nya berättelser om hur livet har sett ut och vad vi uppfattar som sant.

Veckans öppettider

Hitta hit

Norrtälje museum och Norrtälje konsthall
Tisdag: 12.00-17.00
Onsdag: 12.00-17.00
Torsdag: 12.00-17.00
Fredag: 11.00-16.00
Lördag: 12.00-16.00
Söndag: 12.00-16.00