Bibliotek

Språk

Biblioteksvisning

Alla förskoleklasser i kommunen erbjuds ett biblioteksbesök med sagostund och lekfull biblioteksintroduktion. Barnen får vid detta besök en gåvobok. Inbjudan till biblioteksvisning skickas till alla skolor i kommunen. Du behöver dock inte vänta på att bli inbjuden, du får gärna själv ta kontakt med biblioteket och boka en visning.