Bibliotek

Språk

Börja läsa

När barn börjar läsa på egen hand är det bra att ha böcker som är anpassade för just detta. Det vill säga böcker med lite text på varje sida, utan ord som är för krångliga, gärna med bilder och ibland kanske det är lättare att läsa text med bara versaler. Sådana böcker hittar du på bibliotekens Börjaläsa-hyllor.

Tänk på att aldrig sluta läsa högt för barnen, även när de själva lärt sig läsa!

Läs mer om varför högläsning är så viktigt på webbplatsen Barnens bibliotek.

Böcker med versaler

278047
Av: Hallberg, Lin
275695
Av: Bross, Helena
275696
Av: Bross, Helena
274295
Av: Ekstedt, Katarina
274296
Av: Ekstedt, Katarina
273768
Av: Fröberg, Maria
271978
Av: Bross, Helena
271787
Av: Nordqvist, Margareta
271605
Av: Bross, Helena
270665
Av: Bross, Helena
150875
Av: Bross, Helena
144716
Av: Bross, Helena
165289
Av: Bross, Helena
268838
Av: Kuhn, Camilla
267891
Av: Sharratt, Nick
266511
Av: Hallberg, Lin
265915
Av: Hansson, Anna
132824
Av: Bross, Helena
259935
Av: Nordqvist, Margareta
259930
Av: Bross, Helena