Bibliotek

Språk

Börja läsa

När barn börjar läsa på egen hand är det bra att ha böcker som är anpassade för just detta. Det vill säga böcker med lite text på varje sida, utan ord som är för krångliga, gärna med bilder och ibland kanske det är lättare att läsa text med bara versaler. Sådana böcker hittar du på bibliotekens Börjaläsa-hyllor.

Tänk på att aldrig sluta läsa högt för barnen, även när de själva lärt sig läsa!

Läs mer om varför högläsning är så viktigt på webbplatsen Barnens bibliotek.

Böcker med versaler

273768
Av: Fröberg, Maria
271978
Av: Bross, Helena
271787
Av: Nordqvist, Margareta
270665
Av: Bross, Helena
144716
Av: Bross, Helena
165289
Av: Bross, Helena
150875
Av: Bross, Helena
268838
Av: Kuhn, Camilla
267891
Av: Sharratt, Nick
266511
Av: Hallberg, Lin
265915
Av: Hansson, Anna
265931
Av: Alm Dahlgren, Jenny
132824
Av: Bross, Helena
259935
Av: Nordqvist, Margareta
259930
Av: Bross, Helena
260494
Av: Nordqvist, Margareta
260486
Av: Bross, Helena
186070
Av: Mortensen, Suzanne
253061
Av: Cyrén, Karin
250456
Av: Heiberg, Anette V