Bibliotek

Språk

Du får oftast låna en bok i fyra veckor. När du lånar får du ett kvitto där det står när du senast ska lämna tillbaka boken. Om du inte är färdig med boken när det är dags att lämna tillbaka den kan du låna om den – om ingen annan står i kö. Du får låna om boken tre gånger. Sedan måste du lämna tillbaka den. Filmer och böcker med sju dagars lånetid kan du inte låna om.
 

Böcker och ljudböcker har vanligtvis fyra veckors lånetid. Vissa böcker, till exempel studielitteratur eller böcker som många vill läsa, får du låna under en kortare tid. Då gäller en eller två veckors lånetid.

E-böcker och e-ljudböcker har fyra veckors lånetid. Böckerna lämnas tillbaka automatiskt. Du kan inte låna om e-böcker och e-ljudböcker, låna dem istället en gång till när lånetiden har tagit slut. Du kan låna max två e-böcker eller e-ljudböcker i veckan.

Musik-cd får du låna i fyra veckor.

Tidskrifter kan du låna hem i fyra veckor på alla bibliotek utom Norrtälje stadsbibliotek, där du kan ha dem hemma i två veckor.

Filmer kan du låna i en vecka, det gäller både vuxen- och barnfilmer. Du får låna max tre filmer per lånetillfälle.

Talböcker har åtta veckors lånetid men får endast lånas av personer som har någon form av läshinder. Läs mer i avsnittet Läs på många sätt.

Fjärrlånade böckers lånetid avgörs av det bibliotek som lånar ut boken.

Hur lånar jag om?

Sökfasetter

Läs mer