Bibliotek

Språk

Bokbåtsaffisch 1957-1964 av Sten Rinaldo. Bokbåtens verksamhet har funnits sedan 1953 och bedrevs fram till våren 2018 i Regionbibliotek Stockholms regi och finansierades huvudsakligen av Stockholms läns landsting.Våren 2018 tog Norrtälje kommun över driften i samarbete med Österåkers, Haninges och Värmdös kommuner.

Upphovet till bokbåtsverksamheten var att länsbiblioteket i Stockholms län, då beläget vid Lidingö stadsbibliotek, skulle lösa biblioteksfrågan för skärgården. För kommunerna var det alltför kostsamt att upprätta biblioteksfilialer, man provade att skicka ut så kallade vandringsbibliotek, depositioner, men dessa var inte tillräckliga.

Elise Adelsköld vid dåvarande länsbiblioteket ansökte om medel för att starta bokbåtsverksamhet redan 1951 men fick avslag. Året därpå fick man dock medel för att bygga upp en försöksverksamhet till 1953. Kustartilleriet hyrde ut sitt fartyg Rindö, bokhyllor med inåtlutande hyllplan beställdes och man fick med sig ca 2000 böcker. Den första resan gjorde succé, bokbåten fick massor av publicitet i Stockholmstidningar och lokalpress, 1954 spelades det in en kort journalfilm som visades på landets SF-biografer under Bokens vecka. Under bokbåtens första tid besöktes dubbelt så många bryggor som idag, befolkningen i skärgården var större på den tiden även om avfolkningen av skärgården redan pågått sedan årtionden.

Bokbåtsaffisch 1965 (?) av Sten Rinaldo.Kustartilleriets fartyg Rindö var bokbåt mellan 1953 och 1956 och avlöstes av sandkilen Helmi fram till 1964. Därefter tog den ”klassiska” bokbåten Gurli över, hon var bokbåt 1965 –  1999, absolut längst tid hittills. Många av dagens bokbåtsbesökare har också varit ombord på bokbåten Gurli.

När Gurli inte kunde fortsätta som Bokbåt tog Karl Johan över (1999 – 2008) och sedan var det Tranan som tjänstgjorde med den äran. Ombord på Tranan blev bibliotekslokalen större än på de tidigare fartygen, biblioteket har inte så mycket mera böcker med men det var bättre utrymme för besökarna, det var utrymme för alla barn som kom från skolorna och förskolorna och det fanns till och med plats för en liten caféhörna.

Nu har ju ytterligare ett fartyg blivit Bokbåt, nämligen Rödlöga. Rödlöga tog över efter Tranan 2016 och hon erbjuder lite bättre tillgänglighet för alla besökare. Det är dessutom mycket lättare att lägga till ute vid bryggorna med Rödlöga som är en tidigare Waxholmsfärja byggd på 1950-talet.

Läs mer om bokbåten i Stockholms län (bokbåtsutredningen).

Om bokbåten 1953 – 1981, ett faktablad av Lidingö stadsarkiv.

Bokbåten har även dokumenterats i en vandringsutställning 1991 av Stockholms läns museum under namnet ”Ett flytande bibliotek” till vilken det även gavs ut en katalog med samma titel (ISBN 91-87006-15-4).

Bokbåtsflottan
Rindö 1953 – 1956 (Kustartilleriet)

Helmi av Blidö 1957 – 1964
En s.k. sandkil. Under tiden som bokbåt var hon ombyggd till husbåt och hette Ellinor av Ekhagen.

Gurli 1965-1999

Karl Johan 1999 – 2008

Tranan  2009-2016

Rödlöga fr o m hösten 2016

Sökfasetter

Läs mer