Bibliotek

Språk

Dagen då ryssarna brände ner Norrtälje.

Det tog bara ett par timmar för ryssarna att ödelägga Norrtälje.
De kom i 14 fartyg. De siktades på Norrtäljeviken mellan klockan nio och tio på förmiddagen.
De landsteg mellan klockan ett och två. Vid femtiden var staden utplånad och ryssarna hade gett sig iväg.
Kvar fanns Norrtäljeborna. De var hem­lösa och hade mist allt.

Den här boken är en dokumentär skildring av den katastrof som drabbade Norrtälje för 300 år sedan, och det långa krig som ledde fram till den ödesdigra dagen.
Till grund för skildringen av Stora nordiska kriget och Sveriges förfall från att ha varit en av Europas stormakter till att reduceras till ett litet utarmat land ligger ett stort antal tryckta källor. De återfinns i källförteckningen på sidorna 174-175.
Skildringen av ryssarnas terror i Roslagen på sommaren 1719 bygger på protokollen från den kungliga undersökningskommission som 1725 försökte klarlägga vilka misstag som de ansvariga för försvaret av den svenska kusten begått. Protokollen förvaras i Riksarkivet.

Författare: Jakob Jakobsson och Anna Guttorp.
Sidor: 189.
Utgiven år: 2019

Pris: 150 kronor.

Boken säljs bland annat på Norrtälje stadsbibliotek, Biblioteksbussen samt biblioteken i Rimbo, Väddö och Hallstavik. Den finns också att köpa på Norrtäljes konsthall.

Du kan beställa ett exemplar av boken via detta formulär. Eventuell fraktkostnad betalas av beställaren.

Sökfasetter

Läs mer