Bibliotek

Språk

Sökes: Högläsare

Högläsare är frivilliga som läser tillsammans med människor som har svårt att läsa själva. Högläsare sprider glädje och kunskap genom att läsa, lyssna och samtala. Att vara högläsare innebär att förmedla läsandets betydelse till andra.

En högläsare får genomgå en utbildning i bland annat:

  • Läsandets betydelse
  • Tillgängliga medier och lättläst
  • Att läsa tillsammans

 

Anmälan sker till Katarina Lindqvist

katarina.lindqvist@sensus.se
0176-142 25

Kontakt:

Annalena Carlstedt, Hallstaviks bibliotek 0175-256 53
Christina Hallingström, Väddö bibliotek 0176-715 15
Karin Bladlund, Rimbo bibliotek 0175-739 19

Sökfasetter

Läs mer