Bibliotek

Språk Språk

Skriv reflektioner

Läs minst 3 böcker och skriv reflektioner på minst en halv A4 och max två A4-sidor om varje bok och låt oss publicera dessa på vår hemsida kultur.norrtalje.se så får du en biljett för två till en trevlig kväll med poesi, mat, musik och dans på  Norrtälje stadsbibliotek i mars 2018.

Denna litterära, kulinariska, musikaliska, dansanta höjdpunkt under våren ordnas bara för de som deltagit i skrivandet och deras sällskap. Vi på Norrtälje stadsbibliotek avgör om bidragen kan publiceras.

Skicka in dina bidrag till carl.svard@norrtalje.se senast den 1 december.

Skriv reflektioner i höst!

Läs mer