Bibliotek

Språk

Barn kan få bibliotekskort från det år de fyller sex år. När dina barn ska få bibliotekskort behöver du godkänna att de får det. Det är du som vuxen som har ansvar för det som barnen lånar. Här kan du läsa mer om bibliotekens låneregler.

Du kan ordna ett bibliotekskort till ditt barn på tre sätt:

1. Genom att besöka något av våra bibliotek och prata med oss i personalen.

2. På bibliotekens webbplats genom att fylla i det här formuläret. Följ sedan med ditt barn till något av våra bibliotek för att hämta ut bibliotekskortet.

3. Skriv ut och fyll i barnets uppgifter på en blankett som barnet själv kan ta med till biblioteket. Den blanketten hittar du här.

Det krävs alltså ett skriftligt godkännande av dig som vårdnadshavare eller att du följer med barnet till biblioteket för att bibliotekskortet ska kunna hämtas ut.

 

Sökfasetter

Läs mer