Bibliotek

Språk

Ditt bibliotekskort är värdefullt. Du ansvarar för det som du lånar. Därför behöver vi veta vem du är. Vi sparar ditt personnummer i vårt register. Vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden.

Vi får bara använda de uppgifter vi har om dig till sådant som du har godkänt. Till exempel kan vi skicka räkningar och hitta din adress om du flyttar.

De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort.

Du har rätt att en gång per år, skriftligen begära ett registerutdrag. Kontakta kultur- och fritidkontoret för registerutdrag eller rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Kultur- och fritidskontoret, Box 817, 761 28 Norrtälje.

 

Sökfasetter

Läs mer