Bibliotek

Språk

Digidelverksamhet i Norrtälje

Regeringen har tagit beslut om en digitaliseringsstrategi. Målet med digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att alla ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. I dagsläget är det en halv miljon svenskar som inte använder internet (Internetstiftelsen).

Norrtälje bibliotek har fått beviljat bidrag från Statens kulturråd för att påbörja uppbyggnad av en Digidelverksamhet på kommunens bibliotek. Det är ett led i kommunens satsning på digital delaktighet. Samverkansdialog har också inletts med b la Roslagens sparbank, ICA Flygfyren, Seniornet, Sensus och Vuxenskolan. Syftet är att stödja kommunens invånare att bättre kunna nyttja alla de digitala tjänster och produkter som redan finns och fortsätter utvecklas. Biblioteken är redan en självklar plats att vända sig till med dessa frågor. Det är ett långsiktigt arbete med siktet inställt på ett mer permanent DigidelCenter på Norrtälje bibliotek.

– Den digitala världen har kommit för att stanna. Att inte förstå orden, att inte känna teknikens möjligheter, att stå utanför detta nya, fungerar inte i längden. Därför ska vi hjälpas åt att förklara, säger Bengt Ericsson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

  

Digidel, DigidelCenter och Digidelverksamhet

Digidel är ett nätverk som arbetar för att för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk vars arbete handlar om samverkan och kunskapsdelning inom det digitala området. De har beviljats regeringsbidrag för central kampanj- och samordning med syfte att främja digital delaktighet och ge människor möjlighet att höja sin digitala kompetens.

Som ett led i Digidels arbete med att främja digital delaktighet skapas DigidelCenter runtom i Sverige som är platser där kommuninvånare kan få digitalt stöd.   

Verksamheten som sedan bedrivs på DigidelCenter kallas för Digidelverksamhet och vill bidra till mer digital kunskap och möjlighet att navigera i den digitala världen.  


Framtiden för Digidelverksamheten i Norrtälje

Digidelverksamheten har användaren i fokus och utgår självklart från både önskemål och ekonomiska resurser i det utbud som erbjuds. Som ett första steg i Norrtäljes Digidelverksamhet erbjuds DigidelHjälpen som består av med broschyrer som grundar sig just på frågeställningar från invånarna. Läs mer här.

När Norrtälje tar nästa steg i uppbyggnaden av en långsiktig verksamhet vill vi gärna veta mer om vad just du önskar. Vill du lära dig mer om e-tjänster, få tillgång till 3D-skrivare och scanner eller något helt annat digitalt? Mejla oss gärna på nbi@norrtalje.se och följ med på resan mot DigidelCenter i Norrtälje.