Museer

Språk

Här-är-du

Förskola och skola

Program för förskola och skola.

Norrtälje museer har under 2019 genomfört stadsvandringar samt Skapande skola-projekt för grundskolan på temat Norrtälje år 1719- minnesåret av rysshärjningarna.
Nu planerar vi verksamheten för förskola och skola under 2020.

Tveka inte att kontakta oss om ni har idéer, förslag eller synpunkter, norrtaljemuseer@norrtalje.se