Museum

Språk

Här-är-du

Förskola och skola

Program för förskola och skola.Norrtälje museer erbjuder kostnadsfria stadsvandringar för åk 4-6 under våren 2019, samt Skapande skola för åk 3 under höstterminen. Vi har som ambition att på sikt utöka den pedagogiska verksamheten till ett omfattande program av kostnadsfria aktiviteter för hela förskolan och skolan. 

 

Norrtälje 1719
”Ryssen kommer!” 

Det är en fras de flesta svenskar har hört, idag kanske mest skämtsamt. Men var kommer den ifrån? År 2019 är det 300 år sedan den ryske tsar Peter I:s armé med eld och vapenkraft spred skräck längs med Sveriges östkust.
Norrtälje museer är en av många aktörer som uppmärksammar 2019 som ett minnesår av rysshärjningarna. 

Välkommen att boka en kostnadsfri stadsvandring på temat ”Norrtälje 1719” för din skolklass. 
Målgrupp: årskurs 4-6. 
En skolklass (max cirka 30 elever+lärare)per bokning.

Mötesplats för stadsvandringen är Roslagsmuseets park, Faktorigatan 1, cirka 10 minuter före utsatt tid. Där möts ni av Norrtälje museers personal.  

Stadsvandringen tar cirka 1 timme.