Museer

Språk

Här-är-du

Förskola och skola

KlassrumVi på Norrtälje museer vill bygga upp en kunskapsbank med kulturarvsresurser för förskolan och skolan. Det här är början på det arbetet, vi kommer kontinuerligt att utöka den och lägga till fler resurser.

Utöver det kan vi vara behjälpliga med att förmedla kontakt till lokala kulturarvsaktörer såsom museer, hembygdsföreningar och andra kulturarvsaktörer i Norrtälje kommun. Varmt välkommen att kontakta oss för att få förslag eller idéer på hur ni kan skapa möten mellan era elever och kulturarvet.

Norrtälje museer arrangerar även lovaktiviteter under rubriken ”Mitt Lov” i samarbete med Norrtälje konsthall. Tipsa gärna era fritidsledare om detta, aktuell information läggs upp löpande på www.norrtalje.se/mittlov

Tveka inte heller att kontakta oss om ni har egna idéer, förslag eller synpunkter. norrtaljemuseer@norrtalje.se

 

Under vår sida ”Upptäck kulturarvet” hittar du en översikt över alla museer och hembygdsföreningar som finns i Norrtälje kommun, samt hemsidesadresser till dem. Här finns även information om våra skyltade vandringar med QR-koder, riksintresseområden och tillgängligt landskap.

Här nedan har vi samlat intressanta länkar, resurser och dokument som handlar om kulturarv och är relevanta för skolan:

Sveriges historia – nationell satsning på digital resurs för skolor
Med museernas samlingar som bas får elever och lärare i hela landet en ny, interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som utarbetats i nära samarbete med skolan. Tillgänglig för alla och gratis för alla – nu blir det ännu roligare att lära sig och att undervisa i historia.

Sidan är utvecklad av Statens historiska museer, Gamla Uppsala museumGlimmingehusRiksantikvarieämbetets arkiv och tretton andra museer i hela landet. Du hittar den HÄR.

Sveriges riksdag uppmärksammar just nu 100-årsjubileet av allmän rösträtt med projektet ”Fira demokratin”. Du hittar ett bra lärarmaterial och fler resurser om detta på hemsidan https://firademokratin.riksdagen.se/


Demokratins framtid antologi

"Demokratin står aldrig stilla" en lärarhandledning

Furusunds historia

"År 1719" en lärarhandledning

Bild ovan: Interiör från Ronöholms skola som finns utställd på Häverö Edebo hembygdsgård. Foto: Norrtälje museer