Musik teater dans...

Språk

Här-är-du

Bidrag till ideella kulturföreningar

I Norrtäljes kulturliv spelar kulturföreningar en viktig roll. Kultur-och fritidskontoret ger därför bidrag till kulturföreningar. Huvuddelen ges i form av verksamhetsbidrag men du kan också söka bidrag till enstaka arrangemang.


Bidragsreglerna i korthet för kulturförening

Bidragsberättigad förening:

  • följer de allmänna bestämmelserna
  • har sin verksamhet i Norrtälje kommun
  • har minst 10 bidragsberättigade medlemmar
  • tar vara på medlemmars intressen inom konstart* eller kulturarv*

Bidragsberättigad medlem:

  • är minst 7 år
  • permanent bosatt i Norrtälje kommun
  • är medlem i föreningen enligt föreningens stadgar och betalt medlemsavgift

Ansökan om verksamhetsbidrag görs senast 1 april via Interbook, klicka här för att komma dit. Inloggningsuppgifter får du när din förening registreras som bidragsberättigad förening. Saknar din förening uppgifterna? Kontakta oss på kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se

Vill du söka bidrag för en förening som inte verkar inom området kultur? Här kan du få information om alla bidrag som delas ut av kultur- och fritidsnämnden.

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.