Museer

Språk

Om Norrtälje museer

Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter 

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Det är en lagstiftning som är gemensam för hela EU om hur personuppgifter får behandlas. I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag. 

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Norrtälje kommun behandlar personuppgifter i alla verksamheter och följer gällande lagstiftning i dataskydd. För att personuppgifter ska få behandlas måste det finnas lagstöd. Grund för att behandla personuppgifter är rättslig förpliktelse, avtal, i allmänhetens intresse eller samtycke. 

Personuppgifter lagras och raderas efter gällande lag och kommunens dokumenthanteringsplaner samt reglemente för arkiv. 

Personuppgifter som behandlas i våra tjänster 

När du skickar e-post, lämnar synpunkter eller använder våra e-tjänster på webbplatsen lagras och behandlas dina personuppgifter i syfte att Norrtälje kommun ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga. Det är endast berörda tjänstemän som tar del av dina personuppgifter.  

Tänk på: 
Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess. 

För att läsa mer om hur Norrtälje kommun behandlar personuppgifter, klicka på denna länk.