Konsthall

Språk

Jesper Nyrén

Jesper Nyrén arbetar med mönster, former och fält. Hans bilder kan tros vara hämtade från naturen, ibland skildrandes världen genom mikroskop, ibland från satellitperspektiv.

I Jesper Nyréns konst hittar vi referenser till allt från konsthistoriska, vetenskapliga och populärkulturella företeelser. På så vis har han arbetat fram ett måleri som pendlar mellan abstraktion och figuration.

Utställningen bestod av en lång serie små målningar och fotografier samt ett antal större abstrakta målningar som på olika sätt har en koppling till växtlighet och natur.
I utställningen kommer vi naturen nära med utgångspunkt i närstudier av ytor och färgtoner i landskapet kring konstnärens ateljé. Utsnitt av ”obetydlig” mark blir till nya scenerier och ger perspektiv på hur vi kan se och uppfatta världen och oss själva.

Jesper Nyrén undersöker i sitt måleri hur färg och yta skapar rumslighet och hur upplevelsen av ett landskap kan bilda nya rum i måleriet. I målningarnas visuellt rika och taktila ytor kan vi med blicken och kroppen bli delaktiga i en natur.

I serien av mindre målningar och fotografier pendlar blicken mellan en mikroskopisk gestaltning av naturen, vardagliga betraktelser och färgstudier gjorda på plats i landskapet.

Utställningen pågick 28/1-12/3 2017.

Konstverk av Jesper Nyrén.

Artiklar: visa en viss artikel

Om Jesper Nyrén

Jesper Nyrén är född i Sala 1979 och bor numera i Norrtälje och Stockholm. Jesper Nyrén utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan 2007. Han har ställt ut på gallerier i Sverige och Norge, samt deltagit i en mängd grupputställningar, såsom Borås internationella skulpturbiennal.

Jesper har mottagit flera stipendier nu nyligen av Baertlingstipendiet. Han har gjort flertalet offentliga, storskaliga gestaltningar. Senast i raden är en konstnärlig gestaltning av den nya stationen på Gullmarsplan i Stockholm.