Konsthall

Språk

Hermine Keller och Stig Edlund

Stig Edlund visar collage och objekt, collagen är ofta från färdiga bilder, vykort, äldre konstverk sammansatta till nya bilder. Han plockar upp skräp och fyller det med en mening, ser dessa ting som något i sig självt men ändå ofullbordat. Runda former återkommer ofta och blir en balansakt, slumpen styr processen som också blir en synlig del i konstverken. Det finns en ömsinthet för material och en tillåtande lekfullhet med referenser till PO Ultvedt som samtidigt speglar människans ömtålighet inför livets villkor.

Hermine Keller visar skulpterade djur framförallt gjutna i brons. Hon skissar från levande djur som sedan skulpteras grovt och där grovheten blir synonymt med en enkelhet som visar styrkan i hennes uttryck.
En hund som rullar runt beskriver olika tillstånd, glädje, sorglöshet, viljor eller strävan mot något och det är att visa djur som individer.
Hermine beskriver något som hon sett en rörelse en riktning en blick och som hon med känslighet och engagemang formar till något levande.

Hermine Keller och Stig Edlund som är så olika i sina material men har flera likheter i sina uttryck.

Utställningen pågick 10/12 2016 - 22/1 2017.

Konstrverk av Stig Edlund.

Om Hermine Keller och Stig Edlund

Hermine Keller har utbildat sig på Kungliga konsthögskolan i Stockholm, Konstfack och Canterbury of Fine Art, 1962-1973. Har fått uppdrag till flera konstnärliga gestaltningar och utställningar.

Stig Edlund har utbildat sig vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1965-1970 och har ställt ut på olika platser i Sverige.

Båda bor i Norrtälje.

 Skulptur av Hermine Keller.