Konsthall

Språk

Här-är-du

Konst i Ån 2018

Utställningen Konst i Ån startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002. Efter två års uppehåll är Konst i ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi. Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.

Utställningen 2018 hade inget övergripande tema, men fokus var riktat på relationen mellan människa och miljö. Tanken är också att de 8 konstverken förhåller sig till å-rummet och platsen där de placeras.

Konstverken belyste olika ämnen och lyfter upp platser kring årummet som betraktaren kanske inte tidigare uppmärksammat. Utställningen innehöll flera olika material, uttryck och innehåll som skulpturer och installationer.

Denna spretighet fungerade i ett rum som Norrtälje-ån med sin längd eftersom varje konstverk står för sig självt och bär på en egen berättelse och identitet.

Offentlig konst väcker många gånger debatt om konstens roll i samhället, Konst i Ån är för många ett kärt återseende på sommaren och årets utställning kommer inte att lämna någon oberörd.

Utställningen visas 29/6 till 12/8.

Medverkande konstnärer 2018: Anders Engqvist, Filippa Barkman, Josefina Posch, Magnus Wassborg, Maja Spasova, Mike Ali, Simon Gran Danielsson, Yvonne Thörnqvist.

Mike Ali - ReflektionerMike Ali
Reflektioner
2018
Sprayfärg/Akryl på plåt

Min konst brukar handla om orättvisor eller belysa samhällsproblem. Det jag gör nu på senare tid handlar om mänsklighetens påverkan på djur och natur. Jag tycker det är viktigt att belysa sådant som man gärna vill förtränga i sin semester idyll. När man tar bilen till kiosken, äter glass med palmolja i, och hunden håller på att tuppa av för att den är så sönderavlad att den knappt kan andas och man efter det åker och fiskar upp fiskar som innehåller Dioxin.

Josefina Posch - Super-Sargasso havet: IsbergplastönJosefina Posch
Super-Sargasso havet: Isbergplastön
2018
Upphittad plast från naturen kring Norrtälje, Cellplast, Akrylfärg och Cement.

The Super-Sargasso Sea. Derelicts, rubbish, old cargoes from inter-planetary wrecks; things cast out into what is called space by convulsions of other planets, things from the times of the Alexanders, Caesars and Napoleons of Mars and Jupiter and Neptune; things raised by this earth´s cyclones: horses and barns and elephants and flies and do-does, moas, and pterodactyls...*

Super-Sargasso havet är den dimension dit borttappade saker tar vägen, dess existens lades fram av Charles Fort, författare och forskare i anomala fenomen. Det kan ses som den spontana, anomala teleporteringen av ett objekt till an annan dimension. Det verkliga Sargasso havet återfinns i centrum av vad som kallas Bermuda triangeln, där flyter även den 100 km i diameter enorma Nordatlantiska soptippsön. Genom att göra om skräp som hittats i naturen till något vackert, glittrande och förföriskt, där det vid närmare granskning upptäcks att det faktiskt är ett berg av skräp, vill jag uppmärksamma och skapa dialog kring global uppvärmning samt den miljöförstöring av plast som förekommer i naturen från de stora plastöar av skräp som flyter i Stilla Havet och Atlanten till soptippsön i Venedig lagunen.

*Charles Fort, 1919/2016, The book of the damned, New York, NY, Penguin Random House LLC, s.106

Filippa Barkman - Still south I went, and west and south againFilippa Barkman
Still south I went, and west and south again
2013
Polyester, oljefärg, lack

Skulpturen Still south I went and west and south again, är en naken gestalt som står med ryggen mot betraktaren, hur man än förflyttar sig runt den vänder den sig ständigt om. Den saknar framsida, ansikte, ögon och anletsdrag som kan fungera igenkännande och därmed trygghetsskapande vid identifiering. Gestalten kan uppfattas som androgyn. Den står i väntande, vaktande ställning och är innesluten i sig själv. En stilla rörelse. En kropp i adolescens. 

Filippa Barkman arbetar framförallt med teckning och skulptur. 

Född 1982 i Stockholm och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 2005-2009. 

Tidigare utställningar i urval: Kunsthall Grenland, Norge, Maria Stenfors Gallery, London, Bristol Biennal, England, Stene Projects Gallery, Stockholm, Wanås Artcenter, Art Fair Tokyo, MARKET, Stockholm. 

www.filippabarkman.com

Yvonne Thörnqvist - Out of the woodsYvonne Thörnqvist
Out of the Woods
2016
Jesmonite, ett kompositmaterial.

Yvonne Thörnqvist, utbildad i skulptur vid Konstfack och Valands konsthögskola. Arbetar aktivt i egen ateljé inför utställningar i gallerirummet och gestaltningar i det offentliga rummet. Jag arbetar framför allt med 3-dimensionella verk men även en del med måleri. Mina skulpturer är oftast inte föreställande men hämtar vanligtvis idé och gestalt ur skog och natur. Genom åren har det dominerade uttrycket varit det strama och renodlade. Älgen är inte sprungen ur den traditionen. Den var mer som en möjlighet för mig att ge mig i kast med modellering i lera av ett stor djur. Jag hade saknat det - modellera i lera. En älg i naturlig storlek var en stor utmaning. Till att börja med fanns det ju en idé om att en skulptur av en någorlunda naturalistisk älg skulle tillföra något starkt och fint till världen. Men jag var ju tvungen att ta reda på hur en älg egentligen ser ut. Jag åkte till ett älghägn. Jag gjorde mätningar på den uppstoppade älg som står och skräms vid körskolans halkbana i Göteborg. Huvud och öron visade sig vara förbluffande stora. Älgen fyllde så småningom upp min ateljé mer och mer. Stora mängder blöt och tung lera gick åt trots att kroppen till största del bestod av cellplast. Efter nöjsam modellering återstod ett mödosamt arbete att tillverka gjutformar i silikongummi. Älgen har, gjuten i massiv betong, en permanent plats i en skulpturpark i Torshälla. Där ligger han högst upp på en kulle med utsikt och uppsikt över den gamla staden. Efter vila vid ån i Norrtälje, är en plats iordningställd för älgtjuren i ett skogsbryn bland susande höga aspar. Out of the Woods - In to the Woods.

Anders Engqvist - En annan tidAnders Engqvist
En annan tid
2018
Stål, trä och rörliga delar.

”En annan tid” är en klocka som står på botten av ån och är tillverkad i stål, trä och mekanik vars urverk drivs av ett vattenhjul. Klockan visar alltså inte den vanliga tiden utan en tid baserad på mängden vatten och ström i ån. Om än ovanlig tidsenhet så ej mindre sann. En klocka är endast en maskin som rör sig och visar det urmakaren har bestämt att den ska visa. Ett försök att tämja tiden och kontrollera verkligheten. Verket menar på att tiden är subjektiv och att var och en har en egen tidsuppfattning. Det ifrågasätter klockan som kollektivt verktyg och handlar om tid i olika verkligheter. Idén grundas i känslan av kontroll eller ej och svårigheten att anpassa sig till ett system som inte fungerar för alla. Anders Engqvist är född 1981, bor och verkar i Roslagen. Han började sin konstnärliga utbildning på Väddö folkhögskolas "Färg och form" följt av "Pernbys målarskola" och gick sedan magisterprogrammet på Kungliga konsthögskolan åren 2005-2010. Anders konstnärliga arbete består främst av ljud och installationer ofta av mekanisk karaktär. Hans tredimensionella verk drar snarare åt uppfinningar än skulpturer med intentionen att skapa egna världar som sätter tiden, dimensionerna och verkligheten på sin spets.

Simon Gran Danielsson - Ett berg av möjligheterSimon Gran Danielsson
Ett berg av möjligheter
2018
byggt av material som hittats i och runt Norrtälje

Idén till installationen ett berg av möjligheter kom till mig då jag hittade ett gammalt blogginlägg där en av Konst i åns tidigare utställningar beskrevs. Skribenten till blogginlägget uttryckte sig om att det var väldigt svårt att veta vad som är konst och vad som är skräp i ån.

Efter att ha gjort en del research fick jag fram att kommuner ständigt får städa vattendrag på kundvagnar och cyklar. Konstnären Armans gjorde 1984 ett verk som heter Chariot Trophy, en skulptur som består av ett berg av kundvagnar. Detta blev två viktiga ingångar till (titel på verket). Jag ville använda ett material som återkommande ses som skräp och genom att utgå från det kan jag också visa på fler möjligheter i att kasta cyklar och kundvagnar i ån.

Jag har under en längre tid jobbat med platser och det offentliga rummet. Jag har tittat på dem och försökt förstå hur dem används och vad jag själv har för möjligheter att göra med dem. I och med detta har jag börjat intressera mig för begreppet alienation. Alienation översätts ibland till ett förfrämligande. Det används oftast i sammanhang om arbete och produktion, men jag försöker applicera alienation på vårt stadsrum istället. Ofta upplever jag att gemene man på olika sätt inte känner igen sig i olika förändringar som görs i offentliga miljöer. Som en del av min konstnärliga praktik samlar jag in och dokumenterar material och handlingar som jag sedan försöker omvandla till nya sammanhang.

Maja SpasovaMaja Spasova
S/V
2018
PVC-tarpaulin

S/V

Språket och tystnaden,

svart på vitt,

sanningen som ger lögnen.

Du färdas med ljuset, fast hängiven

åt din skugga.

Månens ansikte skyddar mörkret

på andra sidan.

Du, jag, vi alla - urinvånare och främlingar

på samma gång.

På samma gång, i samma kropp

finns källan till alla motsatser.

En liten vridning och förvandlas

det, som varit en vän, till

ett obekant territorium.

Magnus Wassborg - The end is nearMagnus Wassborg
The end is near
2018
Generator, diod, plast, stål, trä

Magnus Wassborg f. 1962  är utbildad på Konstfack konst och examinerades 1998 med en Master of Fine Art efter fem års studier. Wassborg har jämte sin egen konstnärliga praktik undervisat på Konstfack Konst Stockholm, Malmö Konsthögskola och Kungliga Konsthögskolan Stockholm med utgångspunkt i sitt eget konstnärsskap.

Wassborg har sedan mitten av 90-talet arbetat med olika skeenden där solenergi, ljud och digitala processer har varit dominerande. Wassborgs samtida konst är uppbyggda av  performativa autonoma skulpturer, Verken är uppbyggda av lågintensiv digital mjukvara, ljus, ljud och/eller intelligenta metaller som arbetar med sina processer i symbios med naturen. Styrningen/interaktionen kan bestå av: vattenkraft, vindkraft, solenergi, kyla, djur och värme. När skulpturen är placerad i naturen så är den självförsörjande. Formen är praktisk estetisk för att uppmärksamma katastrofteori, preppers och överlevnadstekniker. Beskrivningen är alltid en pågående eller möjlig framtida verklighet som kommer att interagera med skulpturen. 

För komplett cv www.wassborg.se

Mike Ali på Lilla k

Konst i ån 2020

Konst i ån 2020

Konst i ån 2020 pågick 26/6-16/8.

Detta år deltog bland andra Hannah Ljungh, László Fehér och James Webb.

Konst i ån 2019

Konst i ån 2019
Konst i ån 2019 pågick 28/6-11/8. Detta år deltog bland andra Åse Frid, Andrea Hvistendal och Leif Elggren.

Konst i Ån 2018

Konst i Ån 2018.

Konst i Ån 2018 pågick 29/6 - 12/8. Detta år deltog bland andra Josefina Posch, Anders Engqvist och Magnus Wassborg.

Konst i ån 2017

Konst i ån 2017.

Konst i Ån 2017 pågick från 1 juli till 14 augusti. Deltog gjorde bland andra Helena Mutanen, Ylva Ekman och Märit Lindberg.

Konst i ån 2016

Läs mer om Konst i ån 2016

Detta år deltog bland andra Alf Olsson, Lena Flodman, Emelie Björck och Peter Johansson.

Konst i ån 2015

Läs mer om Konst i ån 2015.

Detta år deltog bland andra Maria Bajt, Malin Holmgren, Anna Nyberg och Marja-Leena Sillanpää.

Konst i ån 2014

Läs mer om Konst i ån 2014.

Detta år deltog bland andra Anders Jansson, Pernilla Jansson, Kaarina Kaikkonen, Jakob Krajcik och Eva Marklund.