Konsthall

Språk

Här-är-du

Konst i Ån 2020

26/6-16/8 2020

Antropocen

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och efter två års uppehåll är Konst i Ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi.

Utställningen - som innehåller flera olika material, uttryck och innehåll - äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.

Utställningens tema är Antropocen där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar.

Broschyren för Konst i ån 2020.

Antropocen - människans tidsålder

Antropocen är föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

Vår tids antropocena frågor visar hur allt hänger ihop, att mänskligheten samexisterar med organismer och ekosystem och att vi inte kan skilja på natur och kultur. Utifrån det geologiska begreppet antropocen tar Konst i Ån upp frågor om vår egen tidsperiod. Samtidskonsten har under lång tid ställt frågor kring politik och filosofi. Hur kan konsten få oss att tänka på världen på ett annat sätt och samtidigt få oss att reflektera kring begreppen som natur, kultur, dess historia och framtid? Antropocen startades under den industriella revolutionens tidigaste fas där människan har kommit att lämna eviga spår på planeten. Konsekvenser av mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i stor utsträckning att vi nu trätt in i en ny geologisk era.

2020 undersöker konst i ån vilken roll samtidskonsten kan fylla i människans tidsålders största fråga.

Deltagande konstnärer är: Susanne Vollmer, Ebba Bohlin, Oscar Furbacken, Hanna Ljungh, James Webb , Helen Edling, Lazlo Feher.

I år guidar vi er digitalt

Med anledning av den rådande coronapandemin, erbjuder vi i år digitala guidningar och visningar. På plats vid ån finns information om hur du kan ta del av både guidens och konstnärens egna ord om verken. Här nedan finner du karta över verkens placering och en digital ljudguide. Längre ner finns information om respektive verk och tillhörande digital ljudguide.

Varmt välkommen att ta del av Årets konst i ån - både på plats och digitalt!

Videoguide för dig som stannar hemma

 

Konst i ån 2020

 

1. Hannah Ljungh
Curiosity Cabinet (copper 7.5 kg): You, me, rock, mountain - com-modities of the quantified universe (Copper Population)
Ljudguidning konstverk 1. Hanna Ljung.
Video: Hanna Ljungh om sitt bidrag till Konst i ån 2020.


Ordet kuriosakabinett leder tankarna bakåt i tiden, till renässan-sens samlingar av exotiska föremål från naturen. Hanna Ljunghs kabinett presenterar dock varken uppstoppade djurhuvuden eller enhörningshorn. Istället innehåller de metaller och mineraler som i vår tid utvinns för att tillverka batterier, informationsöver-förande kablar, fordon och diverse byggnadselement. Metaller och mineraler som samtidigt ingår som naturliga byggstenar i våra egna kroppar. För konst i Ån har Ljungh skapat ett verk som kopplar samman de planer som finns på kopparutvinning i Norrtälje kommun med dess invånare. Verket innehåller samma mängd koppar som hela Norrtälje kommuns invånare har i sina kroppar.

2. Susanne Vollmer
Vattenkikarkalejdoskop
Ljudguidning konstverk 2. Susanne Vollmer.
Video: Susanne Vollmer om sitt bidrag till Konst i ån 2020.

Min tanke med vattenkikar-kalejdoskopet är att göra det möjligt att se vad som finns under ytan i Norrtäljeån. Kanske kan en få syn på en havsöring eller abborre? Kanske en mussla eller en gammal ölburk? Om det gick att se att se kvicksilverhalter och poly bromerade difenyletrar skulle de nog bilda mönster i kalej-doskopet, för det ska finnas där.

3. Helén Edling
Apropå-apparat nr. 5 (Ett försök till samarbete: Rytm.)
Ljudguidning konstverk 3. Helén Edling.
Video: Helen Edling om sitt bidrag till Konst i ån 2020.

Att iscensätta en skulptur tillsammans med ån.Konst med ån. Rytm.Rörelse och stillhet.Vardagligt och spektakulärt.Komplext och enkelt.Poetiskt skört och brutalt fult.Repeteras med variation.Jag arbetar med att att skapa strukturer, att skapa former vilka laddas med mening.Jag improviserar och experimenterar. Att få vara ofärdig, osäker och att inte veta. Kanske fungerar det, kanske inte, vi provar. Det finns inte något svar, inget rätt eller fel.Det som finns är material och process.Det rör sig, kanske, om floden och vinden samarbetar. Jag provar.(rytm, substantiv ~en ~er regelbunden växling mellan starkare och svagare moment eller motsatser i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.)

4. Ebba Bohlin
Loss of information
Ljudguidning konstverk 4. Ebba Bohlin.
Video: Ebba Bohlin om sitt bidrag till Konst i ån 2020.


Bilden är tagen i en mitt i en process av digital bearbetning. En person med långt hår och en träbit, håret smälter samman med träfibrerna. Materialen tillhör det växande, men i den digitala översättningen finns ingen förståelse för det som lever.

5.László Fehér
Sold out
Ljudguidning konstverk 5. Lázló Fehér.
Video: László Fehér om sitt bidrag till Konst i ån 2020.

Porten är en ofta förekommande symbol i sagor och myter, en passage för ett nytt skede i historien, där en ny värld uppenba-rar sig. Min port står på glänt, kanske på väg att öppnas, eller stängas. Guldporten kan påminna om en pyramid - byggd av människans storhetsvansinne för att visa sin makt och föreviga sitt avtryck på jorden. Vattnet strömmar igenom och hotar att sänka porten.

6. James Webb
Duet with one singer missing (Norrtäljeån)
Ljudguidning konstverk 6. James Webb.
Video: James Webb om sina bidrag till Konst i ån 2020. 

Messiaen’s text - a conversation between two spirits on the dynamics of nature, life, and death - is here transformed by the absence of the tenor’s lyrics and melodies. The result is an a cappella song cast adrift from its origins, floating on the river to the sea. Soprano: Hanna Fritzson 


6. James Webb
Till minne av vad som aldrig hände
Ljudguidning konstverk 6. James Webb.
Video: James Webb om sina bidrag till Konst i ån 2020. 


The sign, looking a bit like a small memorial, serves to affect how the audience view the stream and the city around them. The ambiguous phrase suggests that at some point in our lives things could have been very different.

7. Oscar Furbacken
Degenerational Crown
Ljudguidning konstverk 7. Oscar Furbacken.
Video: Oscar Furbacken om sitt bidrag till Konst i ån 2020.


Det flytande skulpturala verket på temat Antropocen är tillverkat i cellplast och färgad betong. I första anblicken kan denna svamp-bevuxna ö vara en fantasieggande och ganska läcker syn. Vita trumpetliknande tentakler tycks spränga sig upp ur en guldglim-mande årsring i urberget men som titeln antyder tycks något inte stå rätt till. Det är ur gamla krackelerande trattar och spruckna jordlager som de krympande generationerna stretar sig fram. I bakvattnet av mänsklig utvecklingssträvan och storskalig industri-alisering har ju värdefulla resurser börjat sina och själva jordsys-temet har rubbats med oöverblickbara konsekvenser till följd. Människan har tillskansat sig sådan makt att ansvar och ödmjuk-het behöver följa, inte minst för de utsatta i framtidens mångfald. Som så ofta i Oscar Furbackens konst utgår gestaltningen från en naturskildring av ett litet förunderligt ekosystem. Vissa lavsampar av släktet Cladonia kan nämligen föryngra sig genom att skjuta upp nya små trattar ovanpå varandra. Nerlagt i naturen, inte minst i svampriket, finns det hoppfulla inslag att begrunda i mörka tider. Och i sommar får Norrtäljeåns utlopp representera det livgivande vatten som håller världen flytande i en nyckfull epok.

Visningar

Våra visningar är inställda p g a Covid 19, istället har vi i år Q:r koder med konstnärernas egna berättelser om verken och på vår hemsida kommer även filmiskt material finnas med. I år är det återigen möjligt för barn att hämta material i en ryggsäck på konsthallen. Sen kan de vandra längs ån och se, undersöka och göra - Konst i ån KIDZ!

Konst i ån 2020

Konst i ån 2020

Konst i ån 2020 pågick 26/6-16/8.

Detta år deltog bland andra Hannah Ljungh, László Fehér och James Webb.

Konst i ån 2019

Konst i ån 2019
Konst i ån 2019 pågick 28/6-11/8. Detta år deltog bland andra Åse Frid, Andrea Hvistendal och Leif Elggren.

Konst i Ån 2018

Konst i Ån 2018.

Konst i Ån 2018 pågick 29/6 - 12/8. Detta år deltog bland andra Josefina Posch, Anders Engqvist och Magnus Wassborg.

Konst i ån 2017

Konst i ån 2017.

Konst i Ån 2017 pågick från 1 juli till 14 augusti. Deltog gjorde bland andra Helena Mutanen, Ylva Ekman och Märit Lindberg.

Konst i ån 2016

Läs mer om Konst i ån 2016

Detta år deltog bland andra Alf Olsson, Lena Flodman, Emelie Björck och Peter Johansson.

Konst i ån 2015

Läs mer om Konst i ån 2015.

Detta år deltog bland andra Maria Bajt, Malin Holmgren, Anna Nyberg och Marja-Leena Sillanpää.

Konst i ån 2014

Läs mer om Konst i ån 2014.

Detta år deltog bland andra Anders Jansson, Pernilla Jansson, Kaarina Kaikkonen, Jakob Krajcik och Eva Marklund.