Konsthall

Språk

Här-är-du

 • Konst i Ån 2020 26/6 - 16/8

  Konst i Ån 2020 26/6 - 16/8

  Vandra genom den slingrande ån i Norrtälje och beskåda årets konstverk. Utställningen pågår 26/6 - 16/8-2020.

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Frode Gundorf Nielsen
  Titel: NORTH EAST SOUTH WEST

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Åse Frid
  Titel: Norrtälje/North Carve

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Andrea Hvistendal
  Titel:The common of the Cloud - Charge your self with the space to be

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Katja Petterson
  Titel: Balansakt

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Leif Elggren
  Titel: Yellow and Black, Y & B

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Helena Lambert, Sara Lindström, Susanna Lundberg och Åsa Norling
  Titel: ena sidan Å andra sidan

 • Konst i Ån 2019

  Konst i Ån 2019

  Karin Häll
  Titel: Bidraget

  TEST från sidan 2019

Konst i Ån 2020

26/6-16/8 2020

Antropocen

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och efter två års uppehåll är Konst i Ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi.

Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.

Utställningens tema är Antropocen där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar.

Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll.

Här finns Pressmaterial om Konst i ån 2020.

Antropocen - människans tidsålder

Antropocen är föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

Vår tids antropocena frågor visar hur allt hänger ihop, att mänskligheten samexisterar med organismer och ekosystem och att vi inte kan skilja på natur och kultur. Utifrån det geologiska begreppet antropocen tar Konst i Ån upp frågor om vår egen tidsperiod. Samtidskonsten har under lång tid ställt frågor kring politik och filosofi. Hur kan konsten få oss att tänka på världen på ett annat sätt och samtidigt få oss att reflektera kring begreppen som natur, kultur, dess historia och framtid? Antropocen startades under den industriella revolutionens tidigaste fas där människan har kommit att lämna eviga spår på planeten. Konsekvenser av mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i stor utsträckning att vi nu trätt in i en ny geologisk era.

2020 undersöker konst i ån vilken roll samtidskonsten kan fylla i människans tidsålders största fråga.

Deltagande konstnärer är: Susanne Vollmer, Ebba Bohlin, Oscar Furbacken, Hanna Ljungh, James Webb , Helen Edling, Lazlo Feher.

Ta del av digitalt material här.

 

Konst i ån 2020

Visningar

Våra visningar är inställda p g a Covid 19, istället har vi i år Q:r koder med konstnärernas egna berättelser om verken och på vår hemsida kommer även filmiskt material finnas med. I år är det återigen möjligt för barn att hämta material i en ryggsäck på konsthallen. Sen kan de vandra längs ån och se, undersöka och göra - Konst i ån KIDZ!

Konst i ån 2019

Konst i ån 2019
Konst i ån 2019 pågick 28/6-11/8. Detta år deltog bland andra Åse Frid, Andrea Hvistendal och Leif Elggren.

Konst i Ån 2018

Konst i Ån 2018.

Konst i Ån 2018 pågick 29/6 - 12/8. Detta år deltog bland andra Josefina Posch, Anders Engqvist och Magnus Wassborg.

Konst i ån 2017

Konst i ån 2017.

Konst i Ån 2017 pågick från 1 juli till 14 augusti. Deltog gjorde bland andra Helena Mutanen, Ylva Ekman och Märit Lindberg.

Konst i ån 2016

Läs mer om Konst i ån 2016

Detta år deltog bland andra Alf Olsson, Lena Flodman, Emelie Björck och Peter Johansson.

Konst i ån 2015

Läs mer om Konst i ån 2015.

Detta år deltog bland andra Maria Bajt, Malin Holmgren, Anna Nyberg och Marja-Leena Sillanpää.

Konst i ån 2014

Läs mer om Konst i ån 2014.

Detta år deltog bland andra Anders Jansson, Pernilla Jansson, Kaarina Kaikkonen, Jakob Krajcik och Eva Marklund.