Konsthall

Språk

Demensvisningar

Norrtälje konsthall erbjuder visningar för alla personer i kommunen med en demensdiagnos. Visningarna kan ske både i men även utanför konsthallen.

Idén till visningarna kommer från det treåriga projektet Möten med minnen som instiftades av bland annat Alzheimerfonden, Nationalmuseum och Postkodlotteriet.
Totalt anslöts 90 museer och konsthallar runt om i Sverige.

Under visningarna tittar vi gemensamt på 3-5 verk i utställningen, men utgångspunkt i enkla frågeställningar om den personliga upplevelsen av verket. Visningen pågår vanligtvis i ca 45 minuter.


Att gemensamt delta och berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter via konsten kan visa på mycket goda samtal där "jag-känslan" får stå i centrum.

Visningarna är begränsade i antalet deltagare. Högst 10 personer.
Anhöriga som vill följa med räknas in och förväntas delta i samtalen som uppstår.
Bor du i Norrtälje kommun så är dessa visningar gratis.

För mer information eller bokning, maila Jimmy Gustafsson, konstpedagog Norrtälje konsthall.

jimmy.gustafsson@norrtalje.se

Sökfasetter

Läs mer