Konsthall

Språk

Må bra med kultur

 MBMK
Är du asylsökande eller nyanländ mellan 15-20 år?
Kom och testa olika. För information och anmälan, kulturaktiviteter!
 
Att jobba kreativt tillsammans med andra kan vara avkopplande och roligt, det kan minska stress och oro men också ge nya kompisar – samtidigt som man upptäcker nya sidor av sig själv och sin stad.
Vill du vara med och testa kultur där du bor? Under hösten 2019 startar ett projekt kallat Må bra med kultur, som riktar sig till dig som är asylsökande eller nyanländ och mellan 15 och 20 år.
Du kommer att få pröva olika typer av skapande; bild, musik, skrivande och dans. Vi besöker också platser för kultur och skapande nära dig. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Kom och pröva bara!
Det kostar inget att delta och vi bjuder på fika. Vi träffas i en liten grupp, 1 gång per vecka under 8 veckor och ett par gånger vid skollov.
 
Må bra med kultur återkommer under hösten 2020 med nya träffar och kulturella upplevelser. 
 

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, genomför
Akademiskt primärvårdscentrum under hösten 2019 en förstudie av modellen Må bra med kultur i två till tre kommuner och under 2020 utökas projektet till en större pilotstudie med ca 6-7 grupper i fler områden/kommuner.
 
För mer information om projektet kontakta:
 
Joacim Larsen, MedDr, Projektledare
Akademiskt primärvårdscentrum
och Röda Korsets Högskola
joacim.larsen@rkh.se
tel. 072-519 36 36

Sökfasetter

Läs mer