Konsthall

Språk

Skapande skola

Skapande skola Anna Nyberg

Bilden visar Hallsta skola klass 5A's arbete tillsammans med konstnär Anna Nyberg. (Foto: Madelene Vallström).

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra elevernas eget kulturskapande. Syftet med stadsbidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan. Bidraget för Skapande skola söks hos Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår.

Norrtälje konsthall erbjuder ett program som riktar sig till årskurs 5, med tema konst/bild.

Varje klass gör två besök, ett under hösten och ett under våren.

Följ med på en visning och workshop i konsthallen där vi funderar och samtalar kring konsten och den aktuella utställningen. Därefter följer en workshop i Studion. Besöket beräknas ta ca 90 minuter.

- Vi kan anpassa tiderna efter er klass behov om ni reser med buss till Norrtälje.

- Det går alldeles utmärkt att ta med sig matsäck för de klasser som har lång restid.

För ytterligare information och frågor vänligen kontakta jimmy.gustafsson@norrtalje.se

Du bokar in din klass för Skapande skola på kommunens webbplats, klicka här för att komma till bokningsformuläret.

Läs mer om Skapande skola här.

Sökfasetter

Läs mer