Konsthall

Språk

Stadsröra

Stadsröra - ett konstprojekt, en fysisk medborgardialog, en immateriell kartläggning i Norrtälje Stad

Staden är en plats i rörelse. Lika mycket som vi rör oss i och genom staden rör sig  staden i och genom oss. Den rör sig i olika riktningar, på olika nivåer och i olika tidsdimensioner.  Den är lager av händelser, minnen, drömmar, möten.

Hur möter du staden - hur möter staden dig? 
Vad ser du - vad ser du inte?
Vad känner du i staden - vad känner du inte?
Hur rör du dig i staden - vad gör att du rör dig så?
Var finns dina platser -  vilka längtar du till, saknar, drömmer du om?
Vilka platser har försvunnit som du önskade fanns kvar?
Och alla de platser du rör vid, berörs av och undviker. 
Alla de platser som får dig att minnas. 
Var i staden finns dom?
 
Vill du dela din stad med oss? 

Läs mer om Stadsröra på www.stadsröra.se.

Sökfasetter

Läs mer