Konsthall

Språk Språk

Eric Östergren på Lilla k

’’… för om jag kan klara av att måla färgerna av mitt eget huvud, något som inte är helt utan svårighet, så kan jag säkert måla huvudena på andra män och kvinnor likaså’’

Citatet kommer från ett brev som Vincent van Gogh skrev till sin bror 1888. van Gogh är en av de konstnärer som gjort störst intryck på mig och citatet ovan snubblade jag över en bit in i detta projekt - antagligen är det därför jag känner en djupare förståelse inför hans ord. van Gogh skapade många självporträtt och med sig själv som motiv kunde han även lära sig måla andra, hans självporträtt blev ett sätt för honom att utveckla och förfina sin teknik. Det allra första självporträttet i denna serie var just ett test för mig - jag ville se om jag kunde behärska färgerna idag så som jag kunde för några år sedan. Under projektets gång har jag sedan kommit att fräscha upp gamla kunskaper samt experimenterat med nya.

Utöver att, likt van Gogh, bli en tekniskt skickligare konstnär har porträtten dessutom varit ett sätt för mig att ta mig genom, samt skapa en större förståelse för, olika känslotillstånd. Självporträtten kom att utgöra en tystnad, ett andrum, något att koncentrera mig på under perioder som varit stormiga. På samma gång har de blivit ett sätt för mig att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta i ord, de har bokstavligt talat ställt mig ansikte mot ansikte med mitt inre.


Text av Emmy Persson i dialog med Eric Östergren.

Utställningen pågår 8/11 till 9/12.


Verk av Eric Östergren.

Läs mer