Museum

Språk

Här-är-du

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna knyta kontakter med personer och föreningar med anknytning till och intresse av kulturarv, musei- och kulturmiljöfrågor.  

Vi svarar gärna på frågor eller hänvisar vidare till andra museiinstanser.  

Norrtälje museer och Roslagsmuseets gemensamma kansli har öppet på torsdagar kl 13-15, besöksadressen är Zettersténska gården, Faktorigatan 1(ingång från Roslagsmuseets park). Utöver detta tar vi emot besök efter överenskommelse.

Norrtälje museer nås via e-postadressen norrtaljemuseer@norrtalje.se  

Telefonnumret 070 55 66 555 går till Norrtälje museer och Stiftelsen Roslagsmuseets gemensamma kansli.

Postadress:
Norrtälje museer
c/o Norrtälje stadsbibliotek
Box 805
761 28 Norrtälje 

Följ oss gärna på Instagram: @norrtaljemuseer 

Vi svarar för närvarande även på e-post och telefonsamtal till Roslagsmuseet, på grund av sjukskrivning.

Vi jobbar på Norrtälje museer