Musik teater dans...

Språk

Här-är-du

Kultur i skolan

Höstens kulturutbud för skola och förskola.Kultur i skola och förskola

Alla kommunens förskolor och skolor, kommunala såväl som privata, kan kostnadsfritt ta del av utbudet och boka in sig. Programmen presenteras i en utbudskatalog som skickas till alla förskolor och skolor i kommunen en gång per termin. Klicka här för att läsa höstens utbudskatalog som PDF.

Vill boka en förställning till din klass? Klicka här för att göra en intresseanmälan.

Du kan också boka höstens skolbio, det gör du genom att klicka på denna länk.

Vill ni förbereda er inför teaterbesöket och få inspiration att arbeta vidare efteråt? Här kan ni läsa Riksteaterns handledning: ”Att öppna nya världar- en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola”. 

Vi vill gärna att elever och lärare berättar om sina intryck och upplevelser från föreställningen som de varit på. Utvärderingsmallen hittar ni här.

Vi vill även att ni berättar vad ni tycker om skolbiovisningarna. Utvärderingsmallen hittar ni här.

Du som är förskollärare eller lärare och har frågor eller vill ha mer information kan kontakta barnkulturproducent Hanna Lundmark via telefon 0176 28 42 07, Hanna når ni på e-post hanna.lundmark@norrtalje.se

Alla program och föreställningar är gratis.

Läs mer om Norrälje kommuns utbud av Kultur i skolan.

 

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra deras eget kulturskapande. Syftet med stadsbidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan. Bidraget för Skapande skola söks hos Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår.

I Norrtälje kommun görs en gemensam ansökan av samordnaren för samtliga skolor i kommunen, kommunala och fristående.

Du som är lärare kan boka in Skapande skola för höstterminen redan nu, läs mer om Skapande skola och boka ditt projekt genom att klicka här.

Om ni har frågor om Skapande skola är ni välkomna att höra av er till samordnaren Johanna Heissenberger, telefon 0176 747 68 och e-post johanna.heissenberger@norrtalje.se

Skapande förskola

Läsåret 2018/19 kommer även förskolan kunna ta del av Skapande skola. Kulturrådets nya bidrag ”Skapande förskola” är beviljat för Norrtälje kommun. Satsningen gäller för barn i åldern 4-5 år.

Det första läsåret kommer att vara en försöksomgång för anmälda förskolor. Vi hoppas kunna utöka och permanenta satsningen vartefter, i likhet med ”Skapande skola”. De förskolor som kommer att delta i Skapande förskola under 2018/19 är nu utvalda.

De tre projekt som kommer att genomföras är:
Konstprojekt med konstnären Anette Gustafsson
Dramaprojekt med teater De Vill
Musikprojekt med jazzångerskan Lina Nyberg och hennes band Musikfamiljen

Om ni har frågor om Skapande förskola är ni välkomna att höra av er till samordnaren Johanna Heissenberger, telefon 0176 747 68 och e-post johanna.heissenberger@norrtalje.se

 

Förtydligande:
Kultur i skolan är inte samma sak som Skapande skola. Skapande skola bekostas av statens kulturråd och är kostnadsfri för skolor som deltar. Inför kommande läsår görs en anmälan från skolans rektor om deltagande i Skapande skola för hela skolans räkning.  Vid frågor om eller synpunkter på Skapande skola kontakta samordnaren Johanna Heissenberger, telefon 0176 747 68 och e-post johanna.heissenberger@norrtalje.se. Om du vill boka Skapande skola eller läsa mer kan du klicka här

Kultur i skolan bekostas av kommunens egna medel och det beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur i skolan är helt gratis och medverkan är frivillig. Huvudansvarig är barnkulturproducenten Hanna Lundmark.

 

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Kommande program för barn