Musik teater dans...

Språk

Här-är-du

Kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris inom bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Priset består av ett diplom, en statyett och ett kontantbelopp vars storlek beslutas av nämnden. Kulturpriset delas ut för betydelsefulla insatser i Norrtälje kommuns kulturliv.

 

Vem kan söka?

Du kan söka kulturpriset om du:

  • Är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • Verkar enskilt eller i grupp
  • Har varit verksam i Norrtälje kommun det senaste året
  • Är mantalsskriven i Norrtälje kommun

Vem kan nominera?

Du kan nominera dig själv enligt kriterierna ovan. Du kan också nominera enskild person eller grupp enligt kriterierna ovan. Kultur- och fritidsnämnden och nämndledamot kan också nominera enligt kriterierna ovan.

När och hur ansöker du?

Ansökningstiden öppnas 1 februari och avslutas den 1 april varje kalenderår. Du kan söka via e-tjänst som aktiveras den 1 februari. Gör din ansökan till kulturpris här.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD- eller DVD-skivor, skrifter eller böcker. Materialet kan inte returneras.

Beslut om kulturpris

Beslut fattas av Kultur- och fritidsnämnden som också delar ut kulturpriset.

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.