Musik teater dans...

Språk

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium av två slag, arbetsstipendium och projektstipendium inom bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, litteratur. Stipendiet består av ett diplom och ett kontantbelopp vars storlek beslutas av nämnden.

Vem kan söka?

Du kan söka stipendiet om du uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier

  • Är eller har varit mantalsskriven i Norrtälje kommun
  • Är eller har varit verksam i Norrtälje kommun de senaste åren inom något av ovan nämnda områden
  • Du som har påbörjat din utbildning inom ovan angivna områden
  • Du kan ansöka om stipendium för kommande projekt inom något av ovan angivna områden
  • Inte har fått Norrtälje kommuns kulturstipendium under de senaste åren

När och hur ansöker du?

Ansökningstiden öppnas 1 februari och avslutas den 1 april varje kalenderår. Du ansöker via e-tjänst som aktiveras den 1 februari. Gör din ansökan till kulturstipendium här.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD- eller DVD-skivor, skrifter eller böcker. Materialet kan inte returneras.

 

Beslut om kulturstipendium

Beslut fattas av kultur-och fritidsnämnden som också delar ut stipendiet.

Redovisning

Kultur- och fritidsnämnden vill att du återredovisar ditt arbete/projekt vid följande års stipendieutdelning

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.