Museer

Språk

Här-är-du

Kyrkor i Norrtälje kommun

Husby Sjuhundra kyrka med omgivningar, karta från 1639.Välkommen att ta del av kulturarvet i Roslagen!

Du kan fördjupa dig i kyrkornas historia och arkitektur genom att scanna skyltarna med QR-koder som finns uppsatta i anslutning till samtliga kyrkor och kapell i Norrtälje kommun. Klicka här för att komma åt guiden.

I Norrtälje kommun finns det inte mindre än 24 äldre kyrkobyggnader inom Svenska kyrkan och ett antal mindre kapell med kulturhistoriskt värde. Sockentraditionen är levande och i stort sett alla 26 socknar har en egen hembygdsförening och egen kyrka eller kapell.

De flesta kyrkorna i Roslagen härrör från 1300- och 1400-talen och är byggda i gråsten. Många har oputsad fasad, ett ursprungligt långhus och något yngre tillbyggnader i form av vapenhus och sakristior. Endast några få kyrkor från 1800- talet och framåt har kyrktorn, klockringningen sker istället från klockstaplar. Många av kyrkorna är rikt utsmyckade med kalkmålningar i tak och på väggar.

Läs mer om guiderna till Norrtälje kommuns kyrkor här.

Tillgängligt språk: svenska