Bibliotek

Språk

Bibliotekens låneregler

Bibliotekskort
Det är gratis att skaffa ett bibliotekskort. Ditt bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Norrtälje kommun, inklusive Biblioteksbussen. Bibliotekskortet är en värdehandling och måste spärras om det tappas bort. Kontakta i så fall ditt närmaste bibliotek. Det kostar 10 kronor att ersätta ett borttappat eller trasigt bibliotekskort.

Barn kan skaffa ett bibliotekskort från att de är sex år gamla. Då krävs målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån.

Dina personuppgifter
Inom Norrtälje biblioteks verksamheter använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.

När du skaffar bibliotekskort har du ett låneavtal med Norrtäljes bibliotek. Biblioteket behöver använda dina personuppgifter så att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Norrtäljes bibliotek måste behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker och boka rum samt göra andra ärenden på biblioteket eller vår webbplats.

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system.

När du får ditt bibliotekskort registrerar biblioteket ditt namn, adress, mail, telefonnummer och oftast personnummer i låneregistret. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett bibliotekskort och använda bibliotekets olika tjänster. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet.

Du kan begära registerutdrag för att se vilka uppgifter Norrtälje bibliotek har om dig. Det gör du antingen hos Norrtälje kommuns kontaktcenter eller på norrtalje.se med hjälp av e-legitimation. Klicka här för att komma till kommunes e-tjäns för registerutdrag.

Läs mer om hur Norrtälje kommun behandlar dina personuppgifter här.


Låna
Det är alltid gratis att låna böcker, ljudböcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje. Enda gången som det kostar att låna är om du vill göra ett fjärrlån. Fjärrlån innebär att låna in en bok från ett bibliotek utanför Norrtälje kommun och kostar 15 kronor.

Eftersom alla bibliotek i Norrtälje samarbetar så kan du låna en bok på ett av våra bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat bibliotek inom Norrtälje kommun.

Reservera
Det är gratis att reservera böcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje.

Låna om
Du kan låna om din bok, ljudbok, tidskrift, musik-cd eller talbok så länge ingen annan låntagare har reserverat den. Omlån kan göras högst tre gånger. Filmer och böcker med sju dagars lånetid kan inte lånas om.

Avgifter

Förseningsavgifter
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en påminnelse via mejl eller brev. Du måste även betala en förseningsavgift. Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Vuxna som lånar barn- och ungdomsböcker får inte heller några avgifter på dessa försenade lån.

Ersättning av förkomna medier
Om du inte lämnar tillbaka dina försenade lån blir ditt bibliotekskort spärrat och du kan inte låna igen innan du har betalat dina avgifter. Böcker och andra medier som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. Om du tappat bort eller förstört en bok, till exempel skrivit anteckningar, strukit under i texten eller kladdat ner, kan du komma in och betala den direkt på något av våra bibliotek. Kommunen skickar annars en faktura med dina förseningsavgifter och kostnaden för att ersätta dina förkomna lån. Obetalda fakturor lämnas vidare till Inkasso.

Det är kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om bibliotekens avgifter.

Viktig information

Norrtälje bibliotek inför ett ökat skydd för dina personuppgifter, enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Därför uppdateras våra låneregler. Det som står under rubriken Dina personuppgifter gäller de nya reglerna som börjar gälla den 25 maj 2018.

Du kan begära registerutdrag för att se vilka uppgifter Norrtälje bibliotek har om dig. Det gör du antingen hos Norrtälje kommuns kontaktcenter eller på norrtalje.se med hjälp av e-legitimation. Klicka här för att komma till kommunes e-tjäns för registerutdrag.

Läs mer om hur Norrtälje kommun behandlar dina personuppgifter här.