Bibliotek

Språk Språk

Bibliotekens låneregler

 

Bibliotekskort
Det är gratis att skaffa ett bibliotekskort. Ditt bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Norrtälje kommun, inklusive Biblioteksbussen. Bibliotekskortet är en värdehandling och måste spärras om det tappas bort. Kontakta i så fall ditt närmaste bibliotek. Det kostar 10 kronor att ersätta ett borttappat eller trasigt bibliotekskort.

Barn kan skaffa ett bibliotekskort från att de är sex år gamla. Då krävs målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån.

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i ett personregister, utifrån Personuppgiftslagen PUL. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet.
De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och uppvisar giltig legitimation för bibliotekspersonalen.

Låna
Det är alltid gratis att låna böcker, ljudböcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje. Enda gången som det kostar att låna är om du vill göra ett fjärrlån. Fjärrlån innebär att låna in en bok från ett bibliotek utanför Norrtälje kommun och kostar 15 kronor.

Eftersom alla bibliotek i Norrtälje samarbetar så kan du låna en bok på ett av våra bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat bibliotek inom Norrtälje kommun.

Reservera
Det är gratis att reservera böcker, filmer och annat på biblioteken i Norrtälje.

Låna om
Du kan låna om din bok, ljudbok, tidskrift, musik-cd eller talbok så länge ingen annan låntagare har reserverat den. Omlån kan göras högst tre gånger. Filmer och böcker med sju dagars lånetid kan inte lånas om.

Avgifter

Förseningsavgifter
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en påminnelse via mejl eller brev. Du måste även betala en förseningsavgift. Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Vuxna som lånar barn- och ungdomsböcker får inte heller några avgifter på dessa försenade lån.

Ersättning av förkomna medier
Om du inte lämnar tillbaka dina försenade lån blir ditt bibliotekskort spärrat och du kan inte låna igen innan du har betalat dina avgifter. Böcker och andra medier som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. Om du tappat bort eller förstört en bok, till exempel skrivit anteckningar, strukit under i texten eller kladdat ner, kan du komma in och betala den direkt på något av våra bibliotek. Kommunen skickar annars en faktura med dina förseningsavgifter och kostnaden för att ersätta dina förkomna lån. Obetalda fakturor lämnas vidare till Inkasso.

Det är kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om bibliotekens avgifter.