Konsthall

Språk

Luftslott - när vi bygger den stad vi vill leva i

Luftslott.Föreställ dig ett hus utan hörn och räta vinklar, men fullt med skrymslen och vrår. Där färgen flödar och väggarna rör sig. Vilket liv skulle utspela sig där?

Den här utställningen handlar om hur den byggda miljön – arkitekturen, påverkar oss människor. Byggnader, rum och platser berättar vad som är ett önskvärt beteende (vad får du göra på en konsthall; i ett gathörn; ett köpcenter?) och anvisar plats för samhällets olika grupper. Arkitekturen är alltså inte en neutral bakgrund eller behållare, utan manifesterar och upprättar politiska värderingar och idéer. Därför är den också samtidigt ett medel för förändring, den kan föreslå andra sätt att leva och låta oss drömma om hur vi skulle vilja ha det omkring oss.

"Luftslott - när vi bygger den stad vi vill leva i" är en utställning, en syjunta och en byggarbetsplats uppdiktad av konst- och arkitekturgruppen MYCKET. Ett bygge som aldrig är klart; i ena änden en ruin, i andra splitter ny. Det är bångstyriga, uppblåsta byggen som utmanar. Projektet är inspirerat både av konstnären Niki De Saint Phalles vällustiga skulpturer (det är femtio år sedan hennes mytomspunna Hon-katedral visades på Moderna museet i Stockholm) och den samtida konstnären Rachel Shannons textila och luftburna paviljonger.

Luftslotten är konstruerade av material som haft ett tidigare liv, återvunnen plast, begagnade segel, trasiga paraplyer och vindställ (Har du material att bidra med?). De hålls uppe av ett svagt, men konstant lufttryck från en fläkt. Vissa går att gå in i, andra upplevs från utsidan, några blir till eller omformas under utställningsperioden. Tillsammans med olika grupper bygger, syr, drömmer och tejpar MYCKET vidare på luftslotten.

MYCKET är ett samarbete mellan Mariana Alves, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. De arbetar med arkitektur, design och konst. Tillsammans rotar de runt i gränslandet mellan de liv vi lever och den byggda och formgivna värld som omger oss (www.mycket.org).

Utställningen pågick 26 februari - 3 april 2016.

Om MYCKET

Konst- och arkitekturgruppen MYCKET.

Mariana Alves är verksam som designer med en bakgrund som möbelsnickare. Förutom forskningen som bedrivs tillsammans med MYCKET på Arkitektur- och designcenter är hen engagerad som forskare i projektet Genuslabbet finansierat av VINNOVA. Undervisar i design, designteori och konstnärlig skrivpraktik på Konstfack, Berghs, Beckmans m. fl. Har tidigare varit medlem i konstgruppen Ful. 

Katarina Bonnevier är arkitekt och konstnär. Hon bedriver konstnärlig forskning på Arkitektur och designcentrum, har en omfattande textproduktion, föreläsnings- och undervisningserfarenhet från bl.a. Konstfack, KTH, Köpenhamns Konstakademi, HDK, HES-SO. Disputerade 2007 med Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture, Axl Books.

Thérèse Kristiansson är verksam som konstnär och arkitekt. Hen är medgrundare av konstsamarbetet The New Beauty Council; konstduon Die Bösen Mösen tillsammans med hannah goldstein; det europeiska urbanodlingsnätverket UniGrowCity och Stockholm Green Map. Undervisar vid KTH, Konstfack m.fl. och processleder stadsplaneringskontor i normkreativa designprocesser.

Vernissage: THREADS

Threads Lördag 1/2 kl 12-16

Våga vara - en dansföreställning

Våga vara

Föreläsning: Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba