Konsthall

Språk

Monograph

Monograph - Lundahl & Seitl
17 oktober – 28 november 2020


Lundahl Seitl

Norrtälje konsthall har den stora glädjen att få presentera utställningen Monograph, en Soloutställning med konstnärsduon Lundahl & Seitl. Lundahl & Seitl’s konstverk är filosofiska undersökningar av gränser och kopplingar mellan det som är levande, olika objekt, platser och miljöer.

Det är första gången som vi kommer att få se Lundahl & Seitl's verk från olika perioder, det är verk från 2014 - 2020 som visas samtidigt i en och samma utställning. Verken har ofta skapats på uppdrag av museer, konsthallar eller biennaler från hela världen och nu är det ett unikt tillfälle att uppleva dem i relation till varandra. Utställningen på Norrtälje konsthall utgår från hur deras konst förhåller sig och definieras i relation till andra konstnärers verk, institutioner och discipliner. Lundahl & Seitl har under lång tid ägnat sig åt djupgående undersökningar kring hur perception verkar som ett aktivt medium.

 

lundahl seitl

Här hittar du pressmaterial.

För mer information och pressbilder vänligen kontakta Jimmy Gustafsson, Intendent för kommunikation och program. jimmy.gustafsson@norrtalje.se

Utställningen innehåller interaktiva moment människor emellan och därför har Norrtälje konsthall vidtagit extra försiktighetsåtgärder och bistår med skyddsutrustning vid beröring av människor och objekt i utställningen.

Rundtur i Monograph av Lundahl & Seitl med Jimmy Gustafsson
Foto: Joakim Olsson
Filmen är gjord av Leon Dolama