Museer

Språk

Här-är-du

Museer, hembygds- och kulturföreningar

I Norrtälje kommun finns det stora möjligheter att ta del av ett rikt och varierat kulturarv. Utbudet omfattar bl.a. ett flertal lokala museer och hembygdsgårdar som både finns ute på öarna och på kommunens fastland. Här får man ta del av både förhistoria, industrihistoria, sjöfart, fiske, skolväsendet, jordbruket och inte minst Roslagens försvar genom tiderna.

Karta

Se kommunens riksintressen utmärkta på en karta.
Se Norrtälje kommuns museer, hembygds- och kulturföreningar utmärkta på en karta.

Albert Engströmmuseet i Grisslehamn

Albert Engströmmuseet

Batteri Arholma - Upplevelsemuseum

Batteri Arholma

Björkö-Arholma hembygdsförening

Björkö-Arholma hembygdsförening

Björkö-Arholma sjöfartsmuseum

Björkö-Arholma sjöfartsmuseum

Blidö sockens hembygdsförening

Blidö sockens hembygdsförening

Edsbro bruk

Edsbro bruk

Edsbro hembygdsförening

Edsbro hembygdsförening

Erikskulle museum

Erikskulle museum

Fasterna hembygdsförening

Fasterna hembygdsförening

Föreningen för Finstas forntid och framtid

Föreningen för Finstas forntid och framtid

Föreningen Helmis Vänner

Föreningen Helmis vänner

Föreningen sjuhundraleden

Föreningen sjuhundraleden

Gräsö hembygdsgård

Gräsö hembygdsgård

Häverö-Edebo hembygdsgård

Häverö-Edebo hembygdsgård

Kista hembygdsgård

Kista hembygdsgård

Kulturföreningen Rödvillan

Kulturföreningen Rödvillan

Länna hembygdsförening

Länna hembygdsförening

Lohärads hembygdsförening

Lohärads hembygdsförening

Nordströms museum

Nordströms museum

Norrtälje luftvärnsmuseum

Norrtälje luftvärnsmuseum

Pythagoras industrimuseum

Pythagoras industrimuseum

Riala hembygdsförening

Riala hembygdsförening

Rimbo hembygdsförening

Rimbo hembygdsförening

Roslagens fornminnes- och hembygdsförening

Roslagens fornminnes- och hembygdsförening

Roslagens sjöfartsmuseum

Roslagens sjöfartsmuseum

Roslagsmuseet

Roslagsmuseet

Rö hembygdsförening

Rö hembygdsförening

Sankt Eriks Gille - Roslags-Bro hembygdsförening

Roslags-Bro hembygdsförening

Sankt Olofs Gille - Frötuna Hembygdsförening

Sankt Olofs Gille

Sladdstycket, Rådmansö

Sladdstycket, Rådmansö

Singö hembygdsförening och hembygdsgård

Singö hembygdsförening och hembygdsgård

Skebobruks museum

Skebobruks museum

Svartnö byskola intresseförening

Svartnö byskola intresseförening

Ununge hembygdsförening

Ununge hembygdsförening

Veterantraktorklubben Norrtelje

Veterantraktorklubben Norrtelje

Vikingabyn Storholmen

Vikingabyn Storholmen

Vätö hembygdsförening

Vätö hembygdsförening