Museer

Språk

Vattenvägar

UTSTÄLLNINGEN ÄR FÖR NÄRVARANDE STÄNGD FÖR BESÖK PÅ GRUND AV SMITTOLÄGET

Vattenvägar - spår av liv och död från järnålder och vikingar.
Utställningen handlar om livet i Roslagen under yngre järnålder. Långväga förbindelser påverkade livet här. Den berättar om östliga kontakter, om vardagsliv, makt och kult. Här kan du se föremål och kartor, och fördjupa dig i texter om livet i Roslagen för mycket länge sedan. Utställningen är producerad av Norrtälje museer i samarbete med Stiftelsen Roslagsmuseet och Vikingabyn Storholmen.

Plats: Zettersténska villan, i korsningen Hantverkargatan-Faktorigatan i Norrtälje. Ingång från gården.

Max 10 personer samtidigt i utställningen, tillsammans håller vi avståndet.

Sökfasetter

Läs mer