Museer

Språk

Pythagoras

Högt uppe på Södra Bergen finns ett stycke spännande historia – motorfabriken Pythagoras. Här visas arbetsförhållanden på en fabrik under första hälften av 1900-talet. Fabriken tillverkade råoljemotorer (tändkulemotorer) från början av 1900-talet fram till mitten av 1960-talet. Motorfabriken Pythagoras är ett levande industriminne, komplett med fungerande produktionsanläggning och kontor.

AB Pythagoras grundades 1898 för att enligt stiftelseurkunden driva ”mekanisk, elektroteknisk eller annan fabriksrörelse”. De unga uppfinnare som bildat företaget var starkt intresserade av ockultism och talmystik. Sannolikt var det därför företaget döptes efter den antike filosofen Pythagoras.

Motorfabriken Pythagoras tillverkade tändkulemotorer under varumärken som Fram och Drott, vilka kom till användning bland annat för jordbruksmaskiner och på fiskebåtar och andra fartyg. En stor del av produktionen exporterades. Företaget var en gång Norrtäljes största industriföretag med ett 80-tal anställd.

För besöksinformation: www.pythagorasmuseum.se

 

Sökfasetter

Läs mer