Museer

Språk

Länna hembygdsförening

Länna hembygdsföreningFöreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Bergshamra kvarn fungerar som föreningens hembygdsgård. Gården uppfördes under slutet av 1500-talet på initiativ av Gustav Vasa för att såga virke till kronans skeppsbyggen. Drygt 200 år senare byggdes den mjölkvarn som står kvar på platsen. Endast del av muren finns kvar av den ursprungliga sågkvarnen. I föreningens förvärv finns parstugan Morastugan från början av 1800-talet i Mora by. Stugan innehåller ursprungliga väggmålningar av kurbitstyp. Förutom guidade visningar av Kvarngården och Morastugan anordnar föreningen även konstnärs- och hantverksveckor, kulturvandringar samt musik- och teaterevenemang. Även när museet är stängt är området öppet för besökare att på egen hand se sig om bland byggnaderna.

Besöksadress: Bergshamra byväg 67, 761 11 Bergshamra.
För mer information: https://www.hembygd.se/lanna-hembygdsforening

Sökfasetter

Läs mer