Museer

Språk

Björkö-Arholma hembygdsförening

Björkö-Arholma hembygdsföreningFöreningen verkar för att öka kunskaperna om bygdens kultur- och naturarv samt att det tas till vara och görs tillgängligt. Man har anordnat fotoutställningar och tipsrundor för att locka till utflykter på öarna. Föreningen anordnar också Björköhänget för ungdomar där man erbjuder flera aktiviteter däribland film, teater, segling, musik. Aktiviteterna avslutas med Björkö Allting.

Besöksadress: Evenemang på hembygdsgården hålls på Björkö-Arholmas nedlagda skola på Stora Marumsvägen 13, 76453 Björkö.
För mer information: http://bjorkoarholma.se/

Sökfasetter

Läs mer