Museer

Språk

Fasterna hembygdsförening

Fasterna hembygdsföreningNuvarande Granby gård byggdes mellan åren 1876 och 1877 som arbetarbostad åt Rånäs Bruks statare. På museivinden har föreningen byggt upp ett antal miljöer som visar hur livet kan ha sett ut på bygden. Besökaren får en inblick i skomakarens liv, hur en skolsal kunde se ut och hur den årliga linberedningen gick till. På gården finns också café, butik och bibliotek. Föreningen anordnar programkvällar med skiftande innehåll och vandringar på bygden. Förutom textilutställning anordnas varje sommar en utställning som anknyter till bygdens historia. Utställningarna hålls öppet samtidigt som caféet är öppet.

Besöksadress: Granby 6 762 96 Rånäs.
För mer information: https://www.hembygd.se/fasterna

Sökfasetter

Läs mer