Museer

Språk

Gräsö hembygdsgård

Gräsö hembygdsgårdHembygdsgården består av 7 stycken äldre kulturbyggnader varav en huvudbyggnad från 1770-talet. Gräsö hembygdsförening håller guidade visningar av byggnaderna och gården. Under dessa tider hålls också kaffeserveringen öppen. Hembygdsföreningen arbetar med att dokumentera kunskapen om skärgårdsbornas liv, miljö, traditioner och kultur. Detta har bl.a. skett genom insamling och kopiering av tusentals dokument, foton och bandinspelningar. Dokumenten finns idag åtkomliga på gräsöarkivet.se. Arkivet har bl.a. en stor andel av socknens vanligaste kyrkohandlingar och bouppteckningar från Gräsöområdet. Arkivet på Gräsö gård är under sommaren öppet i anslutning till Gräsödagen och den 13 juli.

Besöksadress: Söderboda 629, 742 97 Gräsö

För mer information: https://sv-se.facebook.com/Grasohembygdsforening/
För mer information: http://www.grasoarkivet.se/

Sökfasetter

Läs mer