Museer

Språk

Kista hembygdsgård

Kista hembygdsgård

Gården utgörs av ett 20-tal välbevarade äldre byggnader daterade mellan 1700–1900-talet. Museet är inhyst uppe på ladugårdens höskulle med föremål från Väddöbygden. Förutom stall, smedja och ett flertal lador finns också en av landets äldsta bevarade Hättekvarnar. Hembygdsgården är sedan 2011 klassad som byggnadsminne. En fornminnesstig i gårdens närhet leder besökaren till ett gravfält från yngre järnåldern. Väddö hembygds- och fornminnesförening målsättning är att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö socken. Detta sker genom aktiv upplysningsverksamhet, genom att vårda Kista hembygdsgård med dess byggnader och markarealer. Föreningen anordnar bl.a. visningar av Kista gård, museum och trädgård. Även när museet är stängt är området öppet för besökare att på egen hand se sig om bland byggnaderna.

Besöksadress: Kistavägen 21, 764 94 Väddö.
GPS: 59.959361, 18.847926
För mer information: http://www.vaddohembygdsforening.se

Sökfasetter

Läs mer