Museer

Språk

Nordströms museum

Nordströms museumDetta är ett personmuseum i centrala Norrtälje om en färghandlares samling och liv från första delen av 1900-talet. Genom den mångskiftande samlingen på museet kan besökaren se hans liv genom föremålen. Den är på samma gång mycket privat och offentlig, det växlar mellan personliga ägodelar och utställda objekt.

Besöksadress: I hörnet av Lilla Brogatan och Tillfällegatan
För mer information: http://www.nordstromsmuseum.se

Sökfasetter

Läs mer