Museer

Språk

Riala hembygdsförening

Riala hembygdsföreningFöreningen arbetar för att bevara byggnaderna vid Snåret i Rumsättra by, däribland en parstuga i ursprungligt skick från 1700-talet. I byggnaden får besökaren inblick i interiörer med stänkmålade bröstningar, äldre bemålade spegeldörrar och dåtidens värmekällor som vedspis och kamin. På gårdstunet finns tre äldre timmerbyggnader, en parstuga, drängstuga, ett härbre flyttat från den närbelägna byn Björndal samt en modern förrådsbyggnad. Genom olika aktiviteter på gården vill föreningen samla hembygdsintresserade med anknytning till Riala och Roslagen.

Besöksadress. Snåret 21, 761 13 Riala
För mer information: https://www.hembygd.se/riala

Sökfasetter

Läs mer