Museer

Språk

Roslagens fornminnes- och hembygdsförening

Roslagens fornminnes- och hembygdsföreningFöreningen stödjer och värnar stiftelserna Nordströms-och Roslagsmuseet bland annat genom att digitalisera museernas bilder. Man bedriver forskning om Norrtälje stads historia samt om människorna som har bott och verkat i den. Föreningen anordnar årligen föreläsningar och stadsvandringar.

För mer information: https://www.hembygd.se/roslagen

Sökfasetter

Läs mer