Museer

Språk

Rö hembygdsförening

Rö hembygdsföreningFöreningen har till syfte att samla in, dokumentera och sprida information om Rö sockens natur och historia, befrämja att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla, och värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar. Föreningen verkar bland annat genom historisk och genealogisk forskning, föredrag och kurser, uppsättning av informationsskyltar vid intressanta platser, kulturpromenader och inte minst genom att publicera information. I kyrkans församlingshem S:t Olofsgården hålls höstfester och under sommarperioden anordnas utflykter.

För mer information: http://www.rosocken.se/

Sökfasetter

Läs mer